Athan Tsialtas

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 5 2021: 64 Round 6 2021: 21