Jackson Bowne

Fantasy points 0 20 2022 Round 5 2022: 32