John Roumeliotis

Fantasy points 2022 2023 Round 17 2022: 41 Round 18 2022: 57 Round 19 2022: 44 Round 20 2022: 67 Round 22 2022: 50 Round 1 2023: 17 Round 8 2023: 33 Round 9 2023: 62 Round 11 2023: 45 Round 12 2023: 53 Round 13 2023: 4 Round 16 2023: 5 Round 18 2023: 16 Round 19 2023: 5