Kyah Farris-White

Fantasy points 2023 Round 5 2023: 12 Round 6 2023: 8 Round 7 2023: 21 Round 12 2023: 33 Round 18 2023: 19 Round 21 2023: 17 Round 22 2023: 8 Week 1 2023: 10