Jonathan Tomasiello

Fantasy points 2023 Round 5 2023: 43 Round 7 2023: 40 Round 8 2023: 39