Kai Lohmann

Fantasy points 2022 2023 Round 1 2022: 84 Round 2 2022: 106 Round 3 2022: 84 Round 14 2022: 63 Round 15 2022: 52 Round 17 2022: 38 Round 18 2022: 105 Round 19 2022: 109 Round 20 2022: 21 Round 21 2022: 107 Round 22 2022: 24 Round 23 2022: 84 Semi Finals 2022: 50 Preliminary Finals 2022: 56 Round 1 2023: 50 Round 2 2023: 42 Round 3 2023: 75 Round 4 2023: 51 Round 5 2023: 108 Round 7 2023: 106 Round 8 2023: 76 Round 9 2023: 127 Round 10 2023: 69