Marcus Kane

Fantasy points 0 20 40 2021 Round 13 2021: 40 Round 16 2021: 6