Thomas Longmire

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 37 Round 2 2023: 26 Round 4 2023: 35 Round 5 2023: 22 Round 7 2023: 43 Round 8 2023: 56 Round 9 2023: 14 Round 10 2023: 27 Round 12 2023: 56 Round 13 2023: 8 Round 14 2023: 43