James Trezise

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 66 Round 2 2023: 60 Round 3 2023: 54 Round 4 2023: 71 Round 5 2023: 99 Round 6 2023: 75 Round 8 2023: 119 Round 9 2023: 68